Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas

Tarieven & Betalingsvoorwaarden

Voor onze behandelingen hanteren wij de verplichte Tarievenlijst tandheelkundige zorg. De codes en bijhorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen werkzaam in Nederland hanteren deze codes.

U kunt alle codes nazien op de website: www.allesoverhetgebit.nl
Ga dan naar “Alles over kosten en vergoedingen”.

Na afloop van de behandeling ontvangt u een rekening per email via de medical factoring dienstverlener Infomedics.. Voor meer informatie over onze rekening kunt u telefonisch contact met ons opnemen, voor vragen over de rekening van Infomedics gaat u naar: www.infomedics.nl.
De door Infomedics en ons gehanteerde betalingstermijn is twee weken

Voor behandelingen onder de € 200,00 geven wij doorgaans geen begroting. Voor behandelingen waarbij de behandeling het bedrag van € 200,00 te boven gaat, geven wij u altijd een schriftelijke begroting. Soms volstaat een mondelinge schatting.

Sinds 1 januari 2018 is het wettelijk verplicht de tarieven van de voor ons werkende tandtechnische laboratoria openbaar te maken.
Wij werken samen met Goedegebuure Tandtechniek in Ede, Somnomed Goedegebuure in Arnhem, Cer@mos tandtechniek in Heemstede en Van Beers Tandtechniek in Heemstede.

Tarieven

  • Goedegebuure Tandtechniek, zie website
  • Cer@mos Tandtechniek, zie website
  • Van Beers Tandtechniek, zie website

Doorverwezen?

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de Verwijspraktijk Heemstede indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.

Aanmeldingsformulier

 Locatie

Herenweg 193
2106 MJ Heemstede

 Contact

023 - 528 23 99
info@wetselaarglas.nl

 Noodnummer

023 - 303 10 70
Mondzorgpoli Haarlem

last van kaakgewrichten en kauwspieren
slaapapneu
gebitsslijtage
Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas