Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas

Klanttevredenheid en klachtenregeling

Wij proberen u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hierover optimaal met u te communiceren. Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u om dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

Indien we niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u terecht bij een klachtenregeling. Iedere tandarts is verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling. Een dergelijke klachtenregeling wordt verzorgd door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Peter Wetselaar en Miranda Wetselaar-Glas zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Doorverwezen?

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de Verwijspraktijk Heemstede indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.

Aanmeldingsformulier

 Locatie

Herenweg 193
2106 MJ Heemstede

 Contact

023 - 528 23 99
info@wetselaarglas.nl

 Noodnummer

023 - 303 10 70
Mondzorgpoli Haarlem

last van kaakgewrichten en kauwspieren
slaapapneu
gebitsslijtage
Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas