Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas

Behandelingen

Een groot deel van de behandelingen die thuishoren in de algemene praktijk worden door ons zelf uitgevoerd.
Daarnaast zijn er behandelingen die een specifiekere kennis vragen en dus beter uitgevoerd kunnen worden door een gedifferentieerde tandarts of tandartsspecialist.

Gedifferentieerde tandartsen:

 • tandarts-gnatholoog
 • tandarts-slaapgeneeskundige
 • restauratief tandarts

Deze drie differentiaties worden in onze Verwijspraktijk uitgeoefend:

 • tandarts-endodontoloog
 • tandarts-parodontoloog
 • tandarts-implantoloog
 • tandarts-pedodontoloog
 • tandarts-angst- en gehandicapten begeleiding

Voor deze vijf differentiaties zullen zorg dragen voor een adequate verwijzing.

Tandartsspecialisten:

 • Orthodontist
 • Mond-Kaak en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg)

Voor deze specialisaties zullen wij zorg dragen voor een adequate verwijzing.

Behandelingen Verwijspraktijk Heemstede

Pijn in het kauwstelsel

Pijn in het kauwstelsel valt onder het specialisme gnathologie. Gnathologie is relatief onbekend, maar bestaat al lang. Er zijn diverse benamingen in gebruik die hetzelfde vakgebied beslaan: Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD), Cranio Mandibulaire Dysfunctie (CMD), Orofaciale Pijn (OFP) of Orale Kinesiologie.

Patiënten kunnen de volgende klachten in het kauwstelsel hebben: pijn in de kauwspieren en/of kaakgewrichten, gewrichtsgeluiden (bijvoorbeeld knappen), moeite met bewegen (bijvoorbeeld bij eten, spreken etc.) of juist hypermobiliteit. Eerst wordt, indien mogelijk, een diagnose gesteld en daarna een eventueel behandeltraject bepaald. Ook worden er patiënten behandeld met bruxisme (klemmen en/of knarsen) en voor de eventuele gevolgen van het bruxisme (pijn in tanden en/of kiezen, pijn in kauwspieren, hoofdpijn en gebitsslijtage). Daar (langdurige) pijnklachten vaak een multifactoriële oorsprong hebben, vindt de behandeling regelmatig plaats in samenwerking met een andere hulpverlener (bijvoorbeeld een MKA-chirurg, een tandarts-endodontoloog, een orofaciaal-fysiotherapeut, een logopedist, een KNO-arts, een reumatoloog of een psycholoog).

Gebitsslijtage

Gebitsslijtage is verlies van de harde tandweefsels (glazuur, tandbeen, wortelcement) anders dan door cariës (gaatjes). De slijtage kan een chemische oorzaak hebben (zuurinwerking door een zuur dieet en/of maagzuur) of een mechanische oorzaak hebben (slijtage door bruxisme en/of door een verkeerde poetsgewoonte). Meestal wordt gebitsslijtage veroorzaakt door een combinatie van factoren. Eerst wordt, indien mogelijk, een diagnose gesteld en daarna een eventueel behandeltraject bepaald.

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) bij slaapapneu

MRA's zijn tandheelkundige beugels die gebruikt worden om bij patiënten met snurkproblemen en het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) de onderkaak en de daarmee verbonden weke delen naar voren te houden. Hierdoor wordt de vernauwde bovenste luchtweg bij deze patiënten verruimd en treedt tijdens de slaap een verbetering van de luchtpassage op. Onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling met een MRA vooral effectief is bij patiënten met milde of matige OSAS. Een MRA zal alleen worden aangemeten wanneer er een slaaponderzoek heeft plaatsgevonden (polysomnografie), dan ook zal er volledige vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden. Een verslag van de polysomnografie en een verwijsbrief van de medisch specialist dienen bij het eerste consult meegenomen te worden. Het noodzakelijke vooronderzoek naar de status van het gebit en het kauwstelsel (gewrichten en spieren), het aanmeten van de MRA, evenals de nazorg kan in zijn geheel in de Verwijspraktijk Heemstede plaatsvinden.

Second opinion

Als u in onze praktijk advies of informatie wilt over uw gebit en mondgezondheid, maar ingeschreven staat in een andere praktijk, dan noemen we dit een second opinion. Voor een second opinion gelden de volgende regels: een second opinion wordt in onze praktijk alleen uitgevoerd in goed overleg met uw eigen tandarts; na een second opinion wordt u niet in behandeling genomen; de bevindingen worden gerapporteerd aan u en aan uw eigen tandarts.

Behandelingen in de algemene praktijk die wij zelf uitvoeren

 • Consultatie, diagnostiek en röntgendiagnostiek
 • Preventie en mondhygiëne
  Een deel van onze patiënten is onder behandeling van een mondhygiëniste
 • Restauraties door middel van plastische materialen (witte vullingen)
 • Restauraties door middel van niet-plastische materialen (inlays, kroon- en brugwerk)
 • Kronen en/of bruggen op implantaten
 • Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen)
  Complexe behandelingen verwijzen wij door naar een tandarts-endodontoloog
 • Uitneembare prothetische voorzieningen (gedeeltelijke prothese of frameprothese)
  Voor een volledige prothese verwijzen wij u door naar een tandprotheticus
 • Eenvoudige chirurgische ingrepen

Doorverwezen?

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de Verwijspraktijk Heemstede indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.

Aanmeldingsformulier

 Locatie

Herenweg 193
2106 MJ Heemstede

 Contact

023 - 528 23 99
info@wetselaarglas.nl

 Noodnummer

023 - 303 10 70
Mondzorgpoli Haarlem

last van kaakgewrichten en kauwspieren
slaapapneu
gebitsslijtage
Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas