Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas

Team

Peter Wetselaar

Studeerde in 1986 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en is sindsdien werkzaam in deze algemene praktijk en verwijspraktijk in Heemstede.

Van 2004 tot 2007 volgde hij de postinitiële Masteropleiding Orale Kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) onder leiding van prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Jacques van der Zaag. Orale Kinesiologie behelst een aantal klinische componenten: temporomandibulaire disfunctie (TMD) en orofaciale pijn, orale bewegings- en slaapstoornissen, zoals bruxisme en slaapapneu, gebitsslijtage inclusief het restauratief herstel daarvan. In 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift “the Tooth Wear Evaluation System: development and applications” aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1987 tot 1988 vervulde hij als eerste luitenant-tandarts zijn militaire dienstplicht in Schaarsbergen. Tussen 2007 en 2011 was hij ook werkzaam als tandarts-gnatholoog in de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. Tussen 2007 en 2016 was hij ook als zodanig verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Medisch Centrum Alkmaar.

Naast zijn eigen praktijk is hij sinds 2011 verbonden aan het ACTA. Hij bekleedde tot nu toe diverse functies, te weten: Chef de Clinique van de stafkliniek Orofaciale Pijn & Disfunctie, Profieldirecteur van het profiel Orofaciale Pijn & Disfunctie, Opleidingsdirecteur van de postinitiële masteropleiding Oral Health Sciences en Sectievoorzitter van de Sectie Integrale Tandheelkunde.
Sinds 2007 is hij erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). Sinds 2015 is hij erkend als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Hij is sinds 1995 lid van de Neue Gruppe (Duitse wetenschappelijke vereniging voor tandartsen), sinds 2005 Fellow van de International College of Dentists (ICD), sinds 2007 lid van de European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD; voorheen de European Academy of Craniomandibular Disorders, EACD), sinds 2007 lid van de Society of Oral Physiology, Store Kro en sinds 2013 lid van de European Academy of Dental Sleep Medicine.

Peter is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de NVGPT en de NVTS.

Peter verzorgt regelmatig lezingen en congressen in Nederland en in het buitenland.

 

Miranda Wetselaar-Glas

Studeerde in 1988 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en is sindsdien werkzaam in deze algemene praktijk en verwijspraktijk in Heemstede.

Van 2008 tot 2011 volgde zij de postinitiële opleiding Gnathologie aan de Sint Radboud Universiteit in Nijmegen onder leiding van dr. Michel Steenks (tandarts-gnatholoog) en dr. Anton de Wijer (orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut).

Tussen 2011 en 2013 was zij als tandarts-gnatholoog werkzaam in het Tandheelkundig Centrum IJburg. Tussen 2014 en 2016 was zij ook als zodanig verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

Naast haar eigen praktijk is zij sinds 2011 verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Sinds 2011 is zij erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). Sinds 2014 is zij erkend als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Zij is sinds 1995 lid van de Neue Gruppe (Duitse wetenschappelijke vereniging voor tandartsen), sinds 2005 Fellow van de International College of Dentists (ICD), sinds 2012 lid van de European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD; voorheen de European Academy of Craniomandibular Disorders, EACD), en sinds 2013 lid van de European Academy of Dental Sleep Medicine (EADSM). Zij is door de EADSM als tandarts-slaapgeneeskundige geaccrediteerd.

Miranda is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de NVGPT en de NVTS.
Tussen 2017 en 2023 was zij bestuurslid van de NVTS.
Zij is sinds 2018 lid van de Medische Adviesraad (MAR) van de Apneuvereniging.

Miranda verzorgt regelmatig lezingen en congressen in Nederland en in het buitenland.

 


 

Najoua Korchi

mondhygiënist

 

Annemieke Mahadew-Brandt

tandartsassistent

 

Fien Bierman

tandartsassistent

 

 

Elly van der Bijl

tandartsassistent


 

Nienke Glas

tandartsassistent


Doorverwezen?

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de Verwijspraktijk Heemstede indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.

Aanmeldingsformulier

 Locatie

Herenweg 193
2106 MJ Heemstede

 Contact

023 - 528 23 99
info@wetselaarglas.nl

 Noodnummer

023 - 303 10 70
Mondzorgpoli Haarlem

last van kaakgewrichten en kauwspieren
slaapapneu
gebitsslijtage
Tandartspraktijk | Verwijspraktijk
P. Wetselaar | M.J.M. Wetselaar-Glas